Hlavní organizátor závodů Hauptorganisator der Rennen

RC TRUCK TRIAL EUROPA

Reiner Rock                             Taunusstrasse 4                                         65606 Villmar - Germany

tel: 06474-8836818                                       e-mail:info@rctt.eu                        www.RCTT.eu


Hlavní partner 10. Mistrovství EvropyHauptpartner 10. Europameisterschaft

Hlavním partnerem 10. Mistrovství Evropy RC Truck Trial je Město Starý Plzenec. Děkujeme Radě města Starý Plzenec za poskytnutí lokality. Děkujeme paní Bc. Vlastě Dolákové, starostce města Starý Plzenec, za poskytnutí záštity nad touto akcí. 

www.staryplzenec.cz

Možnosti ubytováníUnterkunftsmöglichkeiten

Protože se jedná o turisticky velmi atraktivní místo, zajistěte si ubytování co nejdříve.

Da dies ein sehr attraktiver Ort für Touristen ist, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Unterkunft so schnell wie möglich buchen.

Penzion Pod Radyní

www.pension-podradyni.com/

Penzion Na Jízdárně

najizdarne.eu/

Penzion Český dvůr

www.ceskydvurplzenec.cz/

Penzion Pohoda, Letkov

www.sportpenzionpohoda.cz/


PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE PŘES TLAČÍTKO KONTAKT   ERHÖHEN SIE DIE ANWENDUNGEN VOR DER TASTE KONTAKT

Přihlášky je možné posílat do 30. 4. 2018   Bewerbungen können bis zum 30. April 2018 eingereicht werden

Startovné v jedné kategorii je 25,-EUR. Startovné ve dvou kategoriích je 50,-EUR, ve třech 75,-EUR atd.