AKTUALITY

Přátelé pozor!!! Pro přihlášení na 10. Mistrovství Evropy RC Truck Trial už zbývá jen jeden měsíc. Od 1. května se nikdo nepřihlásí!!! Freunde sehen zu !!! Für die 10. Europäische RC Truck Trial Meisterschaft gibt es nur noch einen Monat. Ab dem 1. Mai wird sich niemand mehr einloggen !!!

Pro registraci na 10. Mistrovství Evropy zbývají ne celé dva měsíce. Přihlásit se můžete do 30. 4. !!!

Dnes přibyla na úvodní stránce záložka na stránku, kde je stručný popis našich sponzorů a partnerů. Obrázek vždy funguje jako internetový odkaz. Heute wurde eine Registerkarte zur Startseite hinzugefügt, auf der eine kurze Beschreibung unserer Sponsoren und Partner angegeben ist. Das Bild funktioniert immer als Internetlink.

V záložce Pravidla/REGLEMENT přibyl překlad pravidel do Českého jazyka

S provozovatelem Restaurace pod Radyní se podařilo domluvit depo pro závodníky v uzavřené, prosklené terase, která je součástí restaurace a kam nebude umožněn přístup veřejnosti. Samozřejmě, že zákaz kouření platí v tomto případě i v depu. Mit dem Restaurantleiter unter Radyní ist es gelungen, auf einer geschlossenen, verglasten Terrasse, die Teil...

S ohledem na počet startujících v jednotlivých kategoriích byla provedena změna v seskupení. V sobotu sekce č. 1 a 2 pojedou kategorie S2 a P a sekce č. 3 a 4 pojedou kategorie S3 a S4. V neděli se vzájemně vymění. Omlouvám se za můj Německý jazyk, text překládá Google překladač :-)) In Bezug auf die Anzahl der...