Sponzoři a partneři/ Sponsoren und Partner

Dnes přibyla na úvodní stránce záložka na stránku, kde je stručný popis našich sponzorů a partnerů. Obrázek vždy funguje jako internetový odkaz. Heute wurde eine Registerkarte zur Startseite hinzugefügt, auf der eine kurze Beschreibung unserer Sponsoren und Partner angegeben ist. Das Bild funktioniert immer als Internetlink.