FOX CARGO s. r. o.

Společnost, která byla založena v roce 1990 a která se zabývá mezinárodní a vnitrostátní dopravou a spedicí. Patří do skupin společností, které vlastní pan Milan Liška. Děkujeme. Gegründet im Jahr 1990 und im internationalen und inländischen Transport und Spedition tätig. Es gehört zu Unternehmensgruppen von Herrn Milan Liška. Danke.