Změna v seskupení kategorií

S ohledem na počet startujících v jednotlivých kategoriích byla provedena změna v seskupení. V sobotu sekce č. 1 a 2 pojedou kategorie S2 a P a sekce č. 3 a 4 pojedou kategorie S3 a S4. V neděli se vzájemně vymění. Omlouvám se za můj Německý jazyk, text překládá Google překladač :-))                  In Bezug auf die Anzahl der Starter in jeder Kategorie wurde eine Änderung in den Gruppierungen vorgenommen. Am Samstag gehen die Abschnitte 1 und 2 in die Kategorien S2 und P und die Abschnitte 3 und 4 in die Kategorien S3 und S4. Sie werden sonntags ausgetauscht. Ich entschuldige mich für meine deutsche Sprache, der Text übersetzt Google Translate :-))