RESTAURACE A BAR ŠACH-MAT

Restaurace je v provozu od ledna 2010. Každý měsíc ve výčepu probíhá volba sládků. Na Fresh festivalech spolupracuje s Hmyzem na talíři , jednou ročně pořádá Hmyzí večer. Každoročně se zúčastňuje Festivalu polévek v Plzni, kde v září 2016 obsadili první místo. V roce 2015 vyhráli soutěž o nejlepší český pokrm na festivalu Vařečka rytíře Žumbery. Podporují Plzeň2015 , a Ponton, z.s.. Děkujeme panu Jakubovi Maškovi. Das Restaurant ist seit Januar 2010 in Betrieb. Jeden Monat in der Bar ist die Auswahl der Brauer. Bei Fresh Festivals kooperiert er einmal jährlich mit Insects on a Plate und organisiert eine Insektennacht. Jedes Jahr nimmt sie am Festival der Suppen in Pilsen teil, wo sie im September 2016 den ersten Platz belegte. Im Jahr 2015 gewannen sie den Wettbewerb für die besten tschechischen Gerichte beim Vařečko Ritter von Žumbery. Sie unterstützen Plzeň2015 und Ponton, z.s .. Danke an Jakub Mašek.