Depo pro závodníky/ Depo für Rennfahrer

S provozovatelem Restaurace pod Radyní se podařilo domluvit depo pro závodníky v uzavřené, prosklené terase, která je součástí restaurace a kam nebude umožněn přístup veřejnosti. Samozřejmě, že zákaz kouření platí v tomto případě i v depu. Mit dem Restaurantleiter unter Radyní ist es gelungen, auf einer geschlossenen, verglasten Terrasse, die Teil des Restaurants ist und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, eine Abfuhr für die Mitbewerber zu arrangieren. Natürlich gilt in diesem Fall das Rauchverbot auch im Depot.