Časový rozvrh akce

Časový rozvrh akce pátek, 8. 6. - neděle, 10. 6.


 Pátek 8. 6.           14:00 - 20:00 příjezd účastníků, technické přejímky modelů, uschování modelů do                                                            uzavřeného parkoviště                                                                                                                                                Ankunft der Teilnehmer, technische Prüfung von Modellen,                                                                            Aufbewahrung von Modellen in einem geschlossenen Parkplatz           Sobota 9. 6.          7:00 - 8:00 technické přejímky                                                                                                                                                       technische Abschlussprüfung

                                8:30 - 9:00 zahájení, přivítání účastníků, rozprava před závodem                                                                                         Eröffnung, Begrüßung der Teilnehmer, Pre-Race-Debatte

                                9:00 - 18:00 soutěže v sekcích                                                                                                                                                          Wettbewerb in den Abschnitten

                               18:00 společenský večer                                                                                                                                                        gesellschaftlicher Abend

Neděle 10. 6.       8:00 - 17:00 soutěže v sekcích                                                                                                                                                         Wettbewerb in den Abschnitten

                              18:00 - 19:00 vyhlášení výsledků, rozloučení, ukončení akce                                                                                                    Ankündigung der Ergebnisse, Abschied, Ende der Aktion

                              19:00 - after party 

V sobotu 9. 6. pojedou kategorie S2 a P sekce č.  1 a 2 a kategorie S3 a S4 sekce č. 3 a 4. V neděli se kategorie mezi sekcemi přehodí opačně.

Am Samstag, den 9. Juni, gehen die Kategorien S2 und P in die Abschnitte 1 und 2 und in die Kategorien S3 und S4, Abschnitte 3 und 4. Am Sonntag werden die Kategorien zwischen den Abschnitten umgekehrt.

Startovní číslo 1 v kategorii S2 dostal Rosťa Matyasko

Startovní číslo 1 v kategorii S3 dostal Bert Moltinger

Startovní číslo 1 v kategorii S4 dostal  Jiří Votruba

Startovní číslo 1 v kategorii P dostal Jiří Wáwra

Předpokládaný start je v sobotu 9. 6. v 9 hodin.

Rosťa Matyasko war die Startnummer 1 in der Kategorie S2

Starter Nr. 1 in der Kategorie S3 war Bert Moltinger

Startnummer 1 in der S4 Kategorie wurde von  Jiří Votruba

Die Startnummer 1 in Kategorie P wurde von Jiří Wáwra gegeben

Der erwartete Start ist am Samstag, den 9. Juni um 9 Uhr.


V prostoru soutěžních sekcí je přísný zákaz kouření. Es gibt strenge Rauchverbot im Wettkampfbereich.